Apurahat

Suomen MS-säätiön tarkoituksena on neurologisiin sairauksiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset, mm. selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

MS-säätiön varoista myönnettävät apurahat kohdennetaan tehokkaasti. Apurahojen saajaehdokkaista pyydetään lausunnot puolueettomilta asiantuntijoilta.

Säätiö jakaa vuonna 2019 apurahaa 25 000 euroa. Vuonna 2019 hakemusten jättöaika umpeutuu 8.3. klo 16. 

Apurahat vuonna 2018

Vuonna 2018 MS-säätiö jakoi 25 000 euroa tutkimusapurahoja. 

Apurahat vuonna 2017

Vuonna 2017 MS-säätiö jakoi 24 500 euroa tutkimusapurahoja.

Apurahat vuonna 2016

Suomen MS-säätiö jakoi vuonna 2016 yhteensä 25 000 euroa tutkimusapurahoja.

Apurahojen saajiin voit tutustua täällä.